Despre acest video

Publisher: Taifun-Tofu GmbH, Landwirtschaftliches Zentrum für Sojaanbau und Entwicklung
Producător: Taifun-Tofu GmbH, Landwirtschaftliches Zentrum für Sojaanbau und Entwicklung

Drepturi de autor: © Toate drepturile sunt rezervate. Reproducerea și difuzarea în scopuri necomerciale sunt autorizate cu condiția ca sursa să fie pe deplin recunoscută.

Acknowledgement: Traducerea acestui articol în limbile română și rusă a fost susținută prin intermediul proiectului DevRAM, finanțat de Uniunea Europeană și implementat de Agenția Austriacă de Dezvoltare în parteneriat cu Pro Didactica și Donau Soja. Număr de Grant al Proiectului 6541-01/2017. Finanțat de Ministerul Federal al Alimentației și Agriculturii pe baza unei rezoluții a Bundestagului German în cadrul Strategiei BMEL pentru Plante Proteice. Legumes Translated a primit finanțare din programul de cercetare și inovare al Uniunii Europene Hoizon 2020 în cadrul acordului de grant nr.817634
Citare: Taifun-Tofu GmbH, Landwirtschaftliches Zentrum für Sojaanbau und Entwicklung, 2020. Cultivarea boabelor de soia pentru tofu. Legume Hub. www.legumehub.eu
Conținutul este exclusiv responsabilitatea producătorului. Nu se oferă garanții, exprimate sau implicite, cu privire la informațiile furnizate. Informațiile referitoare la utilizarea produselor de protecție a plantelor (pesticide) trebuie verificate în raport cu eticheta produsului sau cu alte surse de informații privind înregistrarea produsului.
  • DevRAM logo

0 Comentarii