Despre această descărcare

Autori: Kristina Bachteler
Confirmare:

Pentru aspectele legate de editor, referințe și drepturi de autor, vă rugăm să consultați articolul original.

Conținutul este exclusiv responsabilitatea producătorului. Nu se oferă garanții, exprimate sau implicite, cu privire la informațiile furnizate. Informațiile referitoare la utilizarea produselor de protecție a plantelor (pesticide) trebuie verificate în raport cu eticheta produsului sau cu alte surse de informații privind înregistrarea produsului.

    0 Comentarii