O videu

Publisher: Donau Soja
Producer: Donau Soja

Autorska prava: © Sva prava zadržana. Reprodukcija i širenje u nekomercijalne svrhe su dozvoljeni pod uslovom da je izvor u potpunosti naveden.

Acknowledgement: Ovaj sadržaj je kreiran uz podršku Austrijske razvojne agencije (ADA) u okviru programa Strateškog partnerstva sa Donau Sojom: „Izgradnja održivih, inkluzivnih i funkcionalnih tržišnih lanaca za BEZ GMO i organsku soju u Moldaviji, Ukrajini, Srbiji i Bosni i Hercegovini “.
Citat: Donau Soja, 2021. Teški korovi i njihova otpornost na herbicide. Legume Hub. www.legumehub.eu
Sadržaj je isključivo odgovornost autora. Nikakve garancije, izričite ili implicirane, nisu date u vezi sa datim informacijama. Informacije koje se odnose na upotrebu sredstava za zaštitu bilja (pesticida) moraju se proveriti u odnosu na etiketu proizvoda ili druge izvore informacija o registraciji proizvoda.

0 %s Comments

Prosledi komentar