Pretraži Hub

legume_hub_logo_sw_free-9edd5cfd

Više o pretrazi

Pretraga se zasniva na preciznim tekstualnim modulima. To znači da, ako se pojam koji ste uneli u pretragu – ili bilo koji deo pojma za pretragu – jasno poklapa sa pojmom u tekstu ili u tekstu opisa videa, onda će se taj tekst ili video prikazati kao rezlutat pretrage. Rezultati pretrage pojmova različito se rangiraju u zavisnosti od toga gde se pojam za pretragu nalazi. Na primer, pojam u naslovu teksta ili video materijala je bolje je rangiran od pojma u glavnom tekstu. Ovako rangirani pojmovi određuju redosled rezultata. Što je više pojmova, to je bolji rang na listi. Ukoliko je broj pojmova isti za više tekstova ili video materijala, noviji tekstovi ili video materijali su rangirani na prvom mestu. Video materijali se prikazuju kao posebna grupa, ispod grupe tekstova.

Tekstovi i video materijali se takođe mogu pretraživati ovde. Logika pretrage je ista, samo se vizualizacija rezultata vrši u mreži.