Пошук по Хабу

legume_hub_logo_sw_free-9edd5cfd

Детальніше про пошук

Пошук здійснюється за точними текстовими модулями. Це означає, що якщо введений вами пошуковий термін – або будь-яка частина пошукового терміну – точно збігається з терміном у статті чи в текстах опису відео, тоді ця стаття чи відео буде показано як результат вашого пошуку. Попадання пошукових термінів оцінюються по-різному залежно від того, де зустрічається пошуковий термін. Наприклад, попадання до заголовка статті чи відео оцінюється вище, ніж попадання до основного тексту. Обчислені таким чином попадання визначають порядок результатів. Чим більше балів попадання, тим вище місце в списку. Якщо кількість точок попадання однакова для кількох статей або відео, першими показуються новіші статті чи відео. Відео відображаються окремою групою під групою статей.

Тут також можна шукати статті та відео. Логіка пошуку така ж, тільки візуалізація результатів виконується у вигляді сітки.