Legumes Translated

Legumele Translated reunește dezvoltatorii de culturi leguminoase pentru boabe (culturi proteice) și lanțurile valorice aferente într-o Rețea Tematică a Programului Cadru al UE. Aceasta oferă o platformă de cunoaștere pentru dezvoltarea producției și utilizării culturilor de leguminoase (sau culturilor proteice). Obiectivul general este creșterea producției și utilizării culturilor de leguminoase pentru boabe în Europa, ca parte a unei schimbări generale a modului în care provin și se utilizează proteinele în Europa.

Logo-ul proiectului

Link-uri conexe

Consorțiul proiectului

Coordonare: Jens Dauber, Johann Heinrich von Thünen Institut

Durata proiectului: Nov 2018 to Oct 2021

 

Partenerii proiectului:

 • Johann Heinrich von Thünen Institute
 • Donal Murphy-Bokern
 • Donau Soja
 • Scotland’s Rural College
 • University of Helsinki
 • The Circa Group Europe Limited
 • Agricultural Technology Centre Augustenberg
 • Research Institute of Organic Agriculture
 • Agriculture and Food Development Authority (Teagasc)
 • Leibniz Centre for Agricultural Landscape Research
 • NIREUS Aquaculture
 • THESGI Farmers’ Cooperative of Thessaly
 • Agrobioinstitute
 • Schwaebisch Hall Producers (BESH)
 • Hessen Department of Agricultural Affairs (LLH)
 • Stonegate Farmers Ltd.
 • Arvum Seed Technology
 • Institute of Field and Vegetable Crops (IFVC)

Descrierea proiectului

Scopul general al Legumes Translated este de a extinde producția și utilizarea culturilor de leguminoase pentru boabe ca parte a Tranziției Europene spre Proteine.

Deja există cunoștințe și capacități disponibile în cadrul inițiativelor locale, regionale și internaționale. Scopul nostru este de a stimula inovația, bazându-ne pe aceste inițiative existente, prin crearea unei rețele de grupuri de actori conexe. Obiectivele proiectului sunt:

 

Progresul tehnic și inovația

 • schimbul și sintetizarea, în mod expert, a rezultatelor tehnice, a datelor și cunoștințelor existente puse la dispoziție de Grupurile de Actori și adaptarea acestor resurse pentru utilizare în alte contexte;
 • validarea efectelor economice extinse și a relevanței inovației pe baza cunoștințelor deținute de Grupurile de Actori, prin oferirea de sprijin Grupurilor de Actori și Rețelelor de Tranziție în realizarea unor evaluări economice solide;
 • validarea efectelor inovațiilor asupra mediului pentru a se asigura faptul că rezultatele proiectului susțin o gamă largă de servicii ecosistemice;
 • compilarea cunoștințelor tehnice, economice, de mediu și sociale la nivelul sistemului agricol și al lanțului valoric în cadrul sub-rețelelor sectoriale („Rețele de tranziție);
 • аcordarea de acces la resursele de cunoștințe ale consorțiului prin instituirea unei platforme de cunoaștere bazate pe internet, care să asigure acces facil la cunoștințele compilate într-un mod care să susțină EIP Productivitatea și Durabilitatea Agricolă (EIP Agri);

inovația instituțională și organizațională

 • îmbunătățirea alianțelor, cooperării și acțiunilor inovatoare pentru consolidarea sistemelor agricole și a lanțurilor valorice prin integrarea cunoștințelor deținute de diferiți actori din cadrul lanțurilor valorice în Rețelele de Tranziție; și
 • contribuirea la cunoașterea comunității politice ca parte a lanțurilor valorice, prin evaluarea relevanței cunoștințelor Grupurilor de Actori și traducerea acesteia pentru dezvoltarea de politici.

Confirmare

Legumes Translated a primit finanțare din programul de cercetare și inovare al Uniunii Europene Hoizon 2020 în cadrul acordului de grant nr.817634