Legumes Translated

Projekat ‘Legumes Translated’ okuplja stručnjake i istraživače leguminoza (proteinskih useva) i učesnika u lanacima vrednosti u Tematsku mrežu okvirnog programa EU. Projekat predstavlja platformu znanja za razvoj proizvodnje i upotrebe leguminoza. Opšti cilj je povećanje proizvodnje i upotrebe leguminoza u Evropi koji je deo promene načina na koji se proteini dobijaju i koriste.

Povezani linkovi

h

Tekstovi i video materijal na Hub-u

Konzorcijum projekta

Ova projekat koordiniraju Jens Dauber, Johann Heinrich sa Thünen instituta. Partneri su: 

 

 • Johann Heinrich von Thünen Institute
 • Donal Murphy-Bokern
 • Donau Soja
 • Scotland’s Rural College
 • University of Helsinki
 • The Circa Group Europe Limited
 • Agricultural Technology Centre Augustenberg
 • Research Institute of Organic Agriculture
 • Agriculture and Food Development Authority (Teagasc)
 • Leibniz Centre for Agricultural Landscape Research
 • NIREUS Aquaculture
 • THESGI Farmers’ Cooperative of Thessaly
 • Agrobioinstitute
 • Schwaebisch Hall Producers (BESH)
 • Hessen Department of Agricultural Affairs (LLH)
 • Stonegate Farmers Ltd.
 • Arvum Seed Technology
 • Institute of Field and Vegetable Crops (IFVC)

Opis projekta

Opšti cilj ‘Legumes Translated’ projekta  je povećanje proizvodnje i upotrebe zrna leguminoza u okviru Evropske tranzicije proteina.

Već postoji znanje i kapaciteti dostupni kroz lokalne, regionalne i međunarodne inicijative. Cilj nam je da stimulišemo inovacije nadograđujući postojeće inicijative umrežavanjem grupa aktera povezanih sa njima. Ciljevi projekta su:

 

Tehničke promene i inovacije

 • stručna razmena i sinteza postojećih rezultata, podatka i znanja grupe aktera i prilagođavanje za upotrebu u drugim kontekstima;
 • potvrda širih ekonomskih efekata i relevantnost inovacija zasnovanih na znanju grupa aktera, uz podršku Tranzicione mreže sa sigurnim ekonomskim procenama;
 • potvrda ekoloških efekata inovacija kako bi se osiguralo da rezultati projekta podržavaju širok spektar usluga ekosistema;
 • da sakupi tehničko, ekonomsko, ekološko i socijalno znanje na nivou poljoprivrednog sistema i lanca vrednosti unutar sektorski orijentisanih podmreža („Mreže tranzicije“);
 • da obezbedi pristup resursima znanja konzorcijuma izgradnjom online platforme znanja koja omogućava lak pristup prikupljenom znanju na način koji podržava EIP poljoprivrednu produktivnost i održivost (EIP Agri);

Institucionalne i organizacione inovacije

 • ojačati saveze i saradnju ka unapređenu poljoprivrednih sistema i lanaca vrednosti integracijom znanja različitih aktera u okviru lanca vrednosti u Tranzicionim mrežama; i
 • da doprinese razvoju znanja zajednice u okviru lanca vrednosti procenom relevantnosti znanja grupa aktera i njegovim korišćenjem za razvoj politike zajednice

Zasluge  

Projekat Legumes Translated dobio je finansijska sredstva od programa za istraživanje i inovacije Evropske unije – Horizon 2020 u okviru sporazuma o grantu broj 817634