Naši projekti

Svi istraživački projekti koji podržavaju razvoj i upotrebu leguminoza u Evropi su dobrodošli da koriste platformu. Oni mogu biti finansirani od strane Evropske unije, nacionalnih i regionalnih vlada i privatnog sektora. Istraživački timovi i konzorcijumi mogu da koriste Hub kao platformu za objavu svojih rezultata istraživanja. Sve postojeće publikacije, Hub tekstovi, slike i video materijal mogu se prepoznati kao deo konkretnih projekata. Na ovaj način, projektni konzorcijumi mogu da koriste Hub za razvoj paketa komunikacija u okviru platforme. Istovremeno, članovi svih konzorcijuma mogu da koriste Hub kao svoju ličnu platformu za samostalno objavljivanje tekstova. Hub kombinuje pogodnost samostalnog objavljivanja tekstova koji povezuju teoriju i praksu, uz kvalitet koji pruža recenzent.

Legume Hub predstavlja platformu za publikaciju sledećih projekata: