Despre Legume Hub

Despre Legume Hub

Scientia potentia est: Cunoașterea este putere. Dar înțelegerea conferă putere. Scopul Legume Hub este de a-i abilita pe toți cei interesați de dezvoltarea producției și utilizării de culturi leguminoase prin oferirea accesului la cunoștințe validate. Este o platformă dedicată schimbului de cunoștințe și practici de succes în lanțurile valorice, începând de la ameliorarea plantelor, activitățile din cadrul exploatației agricole, până la prelucrare și consum. Hub-ul este o platformă de publicare multi-linguală, care conține articole de presă, produse audio și video. Articolele auto-publicate formează nucleul platformei. Fiecare articol este atribuit autorului (autorilor) și organizațiilor lor. Toate articolele publicate prin Hub sunt supuse unei evaluări inter pares independente și fiecare poate fi citată ca publicație științifică sau tehnică. Editorii Hub-ului tind să ofere participanților garanția meritului adus pentru contribuția la dezvoltarea Hub-ului. Centrul pentru leguminoase (Legume Hub) este dirijat de membrii Comunității europene pentru leguminoase. Toți utilizatorii implicați în dezvoltarea producției și utilizării leguminoaselor sunt invitați să se alăture comunității Legume Hub, înregistrându-se ca membru. Membrii au acces sporit la resursele Hub-ului și pot contacta alți membri. Membrii sunt bineveniți să contribuie la activitatea Hub-ului prin crearea unui profil personal care să vizeze activitatea lor în domeniul leguminoaselor, publicarea articolelor și prezentarea de informații despre proiectele lor.

Comunitatea Europeană Legume Hub

Membrii Comunității Europene Legume Hub (înființată sub denumirea de Asociația Europeană Legume Hub) sunt proprietarii colectivi al Legume Hub. Toți utilizatorii se pot alătura Comunității prin înregistrarea pe site-ul Legume Hub. Comunitatea Hub-lui oferă, de asemenea, voce membrilor săi în dezbaterile publice privind susținerea și dezvoltarea culturilor leguminoase, ca o asociație de inovatori, oameni de știință și tehnologi.

Consiliul de administrație al Asociației Europene Legume Hub

Comunitatea are un Consiliu de administrație ales de către membrii săi. Consiliul ales organizează examinarea contribuțiilor, elaborează politica privind conținutul și ghidează gestionarea tehnică a Legume Hub. Statutul Asociației Europene Legume Hub poate fi descărcat aici (în limba engleză). Procesul-verbal al reuniunii de constituire a Asociației Europeane Legume Hub poate fi descărcat aici (în limba engleză). Următorii membri au fost aleși în Consiliul Asociației Europene Legume Hub la reuniunea de înființare din 22 noiembrie 2021:

MMag. Franko Petri

Donal Murphy-Bokern

Chairman of the Legume Hub Association and board member

Christine Watson

Lauren Dietemann

Research Institute of Organic Agriculture FiBL

Christine Watson

Svetlana Balesevic Tubic

Seed Association of Serbia

Christine Watson

Mato Mrkalj

Business Development Manager NUTRIS.farm Ltd.

Christine Watson

Kristina Petrovic

BioSense Institute

Christine Watson

Leopold Rittler

Donau Soja

Secretariatul Legume Hub

Hub-ul este reprezentat din punct de vedere juridic de către organizația membră care asigură secretariatul. Organizația Donau Soja asigură această funcție. Dacă doriți să luați legătura cu secretariatul, vă rugăm să folosiți formularul de contact sau să scrieți un e-mail la info@legumehub.eu.

Proiectul Legumes Translated

Legume Hub a fost dezvoltat în cadrul proiectului Legumes Translated finanțat de Programul Uniunii Europene Horizon 2020 pentru cercetare, dezvoltare tehnologică și demonstrare, în baza acordului de grant nr. 817634. ​​Consorțiul include 17 parteneri din 9 țări cu 14 grupuri locale de inovare (grupuri de actori). Conceptul și designul Legume Hub este rezultatul muncii lui Donal Murphy-Bokern (DMB), Leo Rittler și Georg Spreitzer (DS), Christine Watson (SRUC) și Lauren Dietemann (FiBL). Informații suplimentare despre proiectul Legumes Translated pot fi găsite aici.