LEGVALUE

LEGVALUE este un proiect participativ, deschis la implicarea părților interesate din industria leguminoaselor din Europa. Beneficiile finale sunt încurajarea unei producții mai mari și mai profitabile de leguminoase în UE, pentru a satisface o piață mai mare, mai valoroasă și mai diversă, în beneficiul financiar al tuturor celor din lanțurile valorice și pentru a aduce beneficii sociale și de mediu tuturor.

Logo-ul proiectului

Legume Futures

link-uri conexe

h

Articole și videoclipuri pe Hub

Consorțiul proiectului

Coordonare: Frédéric Muel, Terres Inovia, France

Durata proiectului: June 2017 to May 2021

 

Partenerii proiectului:

 • Association de coordinaton technique pour l’industrue agroalimentaire
 • RSK ADAS Ltd
 • AICF Agro Inovação S.A.
 • Chambre régionale d’agriculture de Normandie
 • Stichting Dienst Landbouwkundig Onderzoek
 • Fachhochschule Südwestfalen
 • Forschungsinstitut für biologischen Landbau Stiftung
 • Instituto Nacional de Investigação Agrária e Veterinário
 • Institut für Lebensmittel und Umweltforschung e.V.
 • Institut de la recherche agronomique
 • INRA Transfert
 • Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centras
 • Latvian rural advisory and training centre
 • PGRO Research Ltd.
 • Roskilde Universitet
 • SEGES
 • Scuola Superiore di Studi Universitari e di Perfezionamento Sant’Anna
 • Terres Inovia
 • Terres Univia
 • Universität Hamburg
 • Alma Mater Studiorum – Università di Bologna
 • Università di Pisa
 • Valorex
 • Wageningen University

Descrierea proiectului

Obiectivele LEGVALUE sunt: definirea platformelor pentru schimbare care să contribuie la asigurarea unei autonomii alimentare mai mari a UE în termeni de producție de proteine vegetale; identificarea oportunităților de inovare; punerea în valoare a piețelor și a tuturor participanților la lanțurile valorice; și, recunoașterea oportunităților de a influența schimbarea la nivel comercial, de cercetare sau de politici.

 

Obiectivele

 • Dezvoltarea unor sisteme agricole durabile și competitive pe bază de leguminoase și a lanțurilor agroalimentare și alimentare în UE.
 • Evaluarea beneficiilor economice și de mediu pentru sectoarele agro-industriale ale UE în susținerea producerii și utilizării la scară largă a leguminoase într-o manieră durabilă.
 • Demonstrarea valorii adăugate a diferitelor lanțuri valorice ale leguminoaselor existente în UE
 • Oferirea unei game extinse de soluții alternative pentru îmbunătățirea situației economice a fiecărui actor implicat în diversele lanțuri valorice descrise.
 • Contribuirea la consolidarea autonomiei UE în termeni de producție de proteine vegetale ​​atât pentru furaje, cât și pentru produse alimentare

Confirmare

LEGVALUE a primit finanțare din programul de cercetare și inovare al Uniunii Europene Horizon 2020 în temeiul acordului de finanțare nr. 727672.