LEGVALUE

LEGVALUE je parcipativni projekat, otvoren za angažovanje zainteresovanih strana  u industriji leguminoza u Evropi. Krajnja korist je šira i profitabilnija proizvodnja leguminoza u EU kako bi se zadovoljilo veće i raznovrsnije tržište i obezbedila finansijska, društvena i ekološka korist za sve korisnike u lancu vrednosti.

Legume Futures

Povezani linkovi

h

Tekstovi i video materijali na Hub-u

Konzorcijum projekta

Projekat koordiniraju Frédéric Muel, Terres Inovia. Partneri su:   

 

 • Association de coordinaton technique pour l’industrue agroalimentaire
 • RSK ADAS Ltd
 • AICF Agro Inovação S.A.
 • Chambre régionale d’agriculture de Normandie
 • Stichting Dienst Landbouwkundig Onderzoek
 • Fachhochschule Südwestfalen
 • Forschungsinstitut für biologischen Landbau Stiftung
 • Instituto Nacional de Investigação Agrária e Veterinário
 • Institut für Lebensmittel und Umweltforschung e.V.
 • Institut de la recherche agronomique
 • INRA Transfert
 • Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centras
 • Latvian rural advisory and training centre
 • PGRO Research Ltd.
 • Roskilde Universitet
 • SEGES
 • Scuola Superiore di Studi Universitari e di Perfezionamento Sant’Anna
 • Terres Inovia
 • Terres Univia
 • Universität Hamburg
 • Alma Mater Studiorum – Università di Bologna
 • Università di Pisa
 • Valorex
 • Wageningen University

Opis projekta

Ciljevi LEGVALUE projekta su definisanje platformi za promene koje mogu pomoći u ostvarivanju veće samodovoljnosti EU u proizvodnji biljnih proteina, identifikovanje mogućnosti za inovacije, zatim dodavanje vrednosti tržištima i svim učesnicima u lancima vrednosti, kao i uticaj na promene, bilo na komercijalnom, istraživačkom ili političkom nivou.  

 

Ciljevi

 • Razviti održive i konkurentne poljoprivredne sisteme zasnovane na leguminozama, i lance ishrane za poljoprivredu i ljudsku ishranu u EU.
 • Proceniti ekonomske i ekološke koristi za EU agro industriju od šire proizvodnje i upotrebe leguminoza na održiv način.  
 • Pokazati dodatu vrednost različitih postojećih lanaca vrednosti leguminoza u EU.
 • Obezbediti niz alternativnih rešenja kako bi se popravila ekonomska situacija svakog aktera uključenog u različite opisane lance.
 • Obezbediti doprinos povećanju autonomije EU u pogledu proizvodnje leguminoznih proteina za stočnu hranu i ljudsku ishranu.

Zasluge

The Leg Value projekat dobio je finansijska sredstva od programa za istraživanje i inovacije Evropske unije – Horizon 2020 u okviru sporazuma o grantu broj 727672.