Aspecte tehnologice ale cultivării soiei nemodificate genetic

Ela Malai, Mykola Bykov
Postat: 04.03.2023
În Republica Moldova, oficial, nu există linii, hibrizi sau soiuri de plante modificate genetic înregistrate. Cu toate acestea, unii producători cultivă culturi modificate genetic, fapt confirmat de informațiile de pe piață și de cercetările prezentate public. De exemplu, în anul 2020 Agenția de Mediu din Austria împreună cu Reprezentanța Verein Donau Soja din Austria în Republica Moldova au realizat un studiu „Expertiză internațională pentru consultanţă privind Analizele de Bază și Biosecuritatea în Republica Moldova”.

Downloads

  • Download articleMykola Bykov, Ela MalaiAspecte tehnologice ale cultivării soiei nemodificate genetic

Despre acest articol

Autori: Ela Malai, Mykola Bykov

Drepturi de autor: © Toate drepturile sunt rezervate. Reproducerea și difuzarea în scopuri necomerciale sunt autorizate cu condiția ca sursa să fie pe deplin recunoscută.

Confirmare:

For matters related to publisher, citation and copyright, please refer to the original article.

Conținutul este exclusiv responsabilitatea producătorului. Nu se oferă garanții, exprimate sau implicite, cu privire la informațiile furnizate. Informațiile referitoare la utilizarea produselor de protecție a plantelor (pesticide) trebuie verificate în raport cu eticheta produsului sau cu alte surse de informații privind înregistrarea produsului.

    0 Comentarii