Managementul buruienilor invazive Ambrozia (Ambrosia artemisifolia) și Ciumăfaia (Datura stramonium L) în producerea de soia

Postat: 11.07.2023
Principală sursă de îmburuienare în semănăturile de soia o reprezintă reziduurile organice de buruieni şi semințe din sol, iar o altă sursă este vântul care împrăștie seminţele de buruieni. Combaterea buruienilor invazive se va efectua printr-un complex de măsuri încadrate întru-un sistem de metode preventive, agrotehnice şi în final, ca excepție, chimice, astfel încât să se reducă la minimum riscurile economice, de sănătate umană şi de mediu. Ambrozia (Ambrosia artemisifolia) se mai întâlnește si ca denumire iarba de paragină și Ciumăfaia (Datura stramonium L.) cunoscută în popor ca iarba dracului, seminţele nebune, sau trompeta îngerilor, sunt unele din cele mai răspândite specii de buruieni anuale, dicotiledonate în semănăturile de soia cu un impact asupra recoltei, mediului dar și a sănătății umane. Deaceea este necesar de conștientizat importanța unei atitudini responsabile în vederea diminuării pericolului cauzat de apariția acestor buruieni în cultura de soia.

Despre acest articol

Autori: Ela Malai

Drepturi de autor: © Toate drepturile sunt rezervate. Reproducerea și difuzarea în scopuri necomerciale sunt autorizate cu condiția ca sursa să fie pe deplin recunoscută.

Confirmare:

For matters related to publisher, citation and copyright, please refer to the original article.

Conținutul este exclusiv responsabilitatea producătorului. Nu se oferă garanții, exprimate sau implicite, cu privire la informațiile furnizate. Informațiile referitoare la utilizarea produselor de protecție a plantelor (pesticide) trebuie verificate în raport cu eticheta produsului sau cu alte surse de informații privind înregistrarea produsului.

    0 Comentarii