Irigarea culturii de soia în timpul vegetației

Postat: 06.09.2023
Schimbările climatice au generat o creștere în frecvența și severitatea secetelor în întregul teritoriu al Republicii Moldova, având un impact tot mai pronunțat asupra culturii de soia. Aceste fenomene au dus la o reducere semnificativă a productivității și chiar la distrugerea completă a recoltelor, punând în pericol competitivitatea fermierilor. În prezent, sistemul de irigare existent se dovedește a fi inadecvat pentru a satisface cerințele agricultorilor. Conform cercetărilor, pentru a asigura recolte relativ stabile în condițiile Republicii Moldova, este necesară o cantitate anuală de precipitații de aproximativ 750-800 mm, comparativ cu nivelul real de 300-400 mm. În situația în care cantitatea de precipitații este insuficientă, devin esențiale sistemele de irigare, care ar putea furniza necesarul de apă pentru majoritatea terenurilor agricole.

Downloads

  • Download articleIrigarea culturii de soia în timpul vegetațieiValentin Crîșmaru, Ela Malai

Despre acest articol

Drepturi de autor: © Toate drepturile sunt rezervate. Reproducerea și difuzarea în scopuri necomerciale sunt autorizate cu condiția ca sursa să fie pe deplin recunoscută.

Confirmare:

For matters related to publisher, citation and copyright, please refer to the original article.

Conținutul este exclusiv responsabilitatea producătorului. Nu se oferă garanții, exprimate sau implicite, cu privire la informațiile furnizate. Informațiile referitoare la utilizarea produselor de protecție a plantelor (pesticide) trebuie verificate în raport cu eticheta produsului sau cu alte surse de informații privind înregistrarea produsului.

    0 Comentarii

    Înaintează un Comentariu