Agrotehničke mere u proizvodnji soje: navodnjavanje i pripreme za žetvu soje

Odeljenje za leguminoze, Institut za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad
Objavljeno: 21.03.2023
Agrotehničke mere koje se primenjuju u proizvodnji soje imaju za cilj stvaranje optimalnih uslova za rast i razviće biljaka radi ostvarenja genetskog potencijala gajene sorte. Intenzivna proizvodnja soje zahteva potpunu primenu preporučene tehnologije gajenja, odnosno izričitu i blagovremenu primenu svih agrotehničkih mera. Pojedinim agrotehničkim merama mogu se ublažiti nepovoljni uslovi koji imaju veliki uticaj na prinos i kvalitet soje. Proizvođači soje kontinuirano tragaju za metodama koje će im pomoći u povećanju prinosa i smanjenju troškova proizvodnje. Na osnovu dugogodišnjih brojnih istraživanja Instituta za ratarstvo i povrtarstvo, Instituta od nacionalnog značaja za Republiku Srbiju i naučnog tima u okviru Odeljenja za leguminoze, nastala je tehnologija gajenja za naša proizvodna područja, koje se treba pridržavati radi ostvarenja što boljih rezultata u proizvodnji soje.

O ovom tekstu

Autori: Odeljenje za leguminoze, Institut za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad

Autorska prava:: © Sva prava zadržana. Reprodukcija i širenje u nekomercijalne svrhe su dozvoljeni pod uslovom da je izvor u potpunosti naveden.

Acknowledgement:

Za pitanja koja se odnose na izdavača, citiranje i autorska prava, pogledajte originalni tekst.

Sadržaj je isključivo odgovornost autora. Nikakve garancije, izričite ili implicirane, nisu date u vezi sa datim informacijama. Informacije koje se odnose na upotrebu sredstava za zaštitu bilja (pesticida) moraju se proveriti u odnosu na etiketu proizvoda ili druge izvore informacija o registraciji proizvoda.

    0 %s Comments

    Prosledi komentar