Pitanja i dileme u toku vegetacije soje

Odeljenje za leguminoze, Institut za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad
Objavljeno: 21.03.2023
Za ostvarivanje visokog i stabilnog prinosa, neophodno je poznavati osobine i zahteve pojedinih sorti soje, agroekološke uslove u regionu gajenja, kao i fizičke, hemijske i biološke osobine zemljišta. Pravilnim spovođenjem agrotehničkih mera čuvaju se i obnavljaju nosioci plodnosti zemljišta i obezbeđuju optimalni uslovi za rast i razvoj odabrane kulture.

O ovom tekstu

Autori: Odeljenje za leguminoze, Institut za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad

Autorska prava:: © Sva prava zadržana. Reprodukcija i širenje u nekomercijalne svrhe su dozvoljeni pod uslovom da je izvor u potpunosti naveden.

Acknowledgement:

Za pitanja koja se odnose na izdavača, citiranje i autorska prava, pogledajte originalni tekst.

Sadržaj je isključivo odgovornost autora. Nikakve garancije, izričite ili implicirane, nisu date u vezi sa datim informacijama. Informacije koje se odnose na upotrebu sredstava za zaštitu bilja (pesticida) moraju se proveriti u odnosu na etiketu proizvoda ili druge izvore informacija o registraciji proizvoda.

    0 %s Comments

    Prosledi komentar